Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia voi olla vielä monelle vähän vieras asia. Siihen on oma täydennyskoulutuksensa ja nyt meillä on tämän koulutuksen käynyt fysioterapeutti, Eliisa Miettinen.

Eliisan mietteitä koulutuksesta:

”Täydennyskoulutus antoi aivan uudenlaisia työkaluja kokonaisvaltaiseen fysioterapiaan, minkä puolesta olen puhunut aina. Psykofyysisessä fysioterapiassa lähdetään yhdessä asiakkaan kanssa työstämään kehon ja mielen yhteyttä sekä tunnistamaan itsessä herääviä tunteita ja näin luodaan yhteyksiä ja helpotusta myös kehon kiputiloihin. Psykofyysisellä fysioterapialla on paljon annettavaa nykypäivän kiireiselle, stressaantuneelle ihmiselle ja vastaanotolla saa luvan kanssa pysähtyä miettimään mitä keho kaipaa eniten.” 

Suomen Psykofyysisen fysioterapian yhdistyksen nettisivuilla on kattava määritelmä sille, mikä psykofyysisen fysioterapia on ja mihin sillä voidaan vaikuttaa.  Lue lisää tästä: https://psyfy.net/

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysisen fysioterapian perustana on psykofyysinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Keskeistä asiakkaiden kanssa työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, minkä avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, joka soveltuu kaikkeen fysioterapeuttiseen työhön. Erityisesti suosittelemme psykofyysistä työskentelyä ihmisille, joilla on:

  • mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä tai paniikkioireita
  • neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä
  • stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai uupumusta
  • pitkittyneitä kiputiloja esim. CRPS
  • vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa
  • traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita.

Psykofyysistä fysioterapiaa myönnetään myös Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena B-lausunnon avulla. Kymenlaakson hyvinvointialue voi myös myöntää psykofyysistä fysioterapiaa kuntoutuksena, jolloin asiakkaalle jää maksettavaksi pieni omavastuuosuus.