OMT-FYSIOTERAPIA

Ortopedinen manuaalinen terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn. OMT-fysioterapeutilla on teoriaopintoja ja työkaluja hoitomenetelmäpakissaan himpun verran enemmän.

OMT-fysioterapeuttina meillä toimii Sari Johansson – ammatinharjoittajana torstaisin ja perjantaisin. Sarilla on OMT-tutkinnon lisäksi pätevyys ja koulutus myös BOBATH-terapiaan ja lymfaterapiaan.

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. OMT-fysioterapeutti on erityisosaaja tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimisessa, hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. OMT-koulutus on arvostettu erikoistumiskoulutus fysioterapeuteille ja lääkäreille – n. 3 v. (n. 200 op). Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.