NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Kuntoutusta tarvitaan, kun toimintakyky ei riitä arjessa selviytymiseen. Neurologisessa fysioterapiassa hoidetaan keskus- ja ääreishermoston sairauksien tai vammojen aiheuttamia toiminnan haittoja. Neurologisen fysioterapian tavoitteena on asiakkaan elämänlaadun kohentuminen, työ- ja toimintakyvyn palautuminen ja omien voimavarojen löytyminen ja hyödyntäminen sekä omatoimisuuden lisääntyminen. Kuntoutustavoitteet luodaan yhdessä ja työtä tehdään usein vuosia, tapaamisia on viikoittain ja näin ollen asiakassuhteet muodostuvat erityisiksi ja juuri siksi niin antoisiksi. Tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista kun kuntoutuja on sitoutunut ja motivaatio terapeuttiseen harjoitteluun syntyy. Neurologisen asiakkaan fysioterapiaa toteutetaan sekä vastaanotolla että kotikäynteinä.

Neurologisia sairauksia tai vammoja ovat mm. aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, selkäydinvammat, MS-tauti, Parkinsonin tauti, lihassairaudet, CP-vamma ja kehitysvammat. Haminan Fysioterapiassa hoidetaan aikuisia neurologisia asiakkaita. Lasten neurologinen fysioterapia on oma erikoisalueensa.

Neurologisen sairauden aiheuttamat oireet voivat olla monimuotoisia riippuen vaurion vaikeusasteesta ja sijainnista. Oireena voi olla esim. lihasten yliaktiivisuus, kipu, nivelten liikerajoitukset, tuntopuutokset, lihasheikkous tai liikkeen hahmottamisen vaikeus, joihin fysioterapian keinoin pyritään vastaamaan. Fysioterapeuttisen harjoittelun lisäksi voimme tarjota neurologisille asiakkaillemme allasterapiaa uimahallissa sekä ohjauskäyntejä asiakkaan arkiympäristössä kotona, koulussa tai työpaikalla.

Fysioterapeutti voi osallistua myös mahdollisten apuvälineiden tarpeen arviointiin, hankintaan ja niiden käytön harjoitteluun. Neurologisilla asiakkailla voi olla myös tavallisia tuki- ja liikuntaelinoireita, joita voidaan hoitaa.