NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA
Kuntoutusta tarvitaan, kun toimintakyky ei riitä arjessa selviytymiseen. Neurologisessa fysioterapiassa hoidetaan keskus- ja ääreishermoston sairauksien tai vammojen aiheuttamia toiminnan haittoja. Neurologisia sairauksia tai vammoja ovat mm. aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, selkäydinvammat,, MS-tauti, Parkinsonin tauti, lihassairaudet, CP-vamma ja kehitysvammat. Fysioterapian tavoitteena on elämänlaadun kohentuminen, työ- ja toimintakyvyn palauttaminen ja ylläpitäminen, omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen sekä omatoimisuuden tukeminen.

Neurologisen sairauden aiheuttamat oireet voivat olla monimuotoisia riippuen vaurion vaikeusasteesta ja sijainnista. Oireena voi olla esim. lihasten yliaktiivisuus, kipu, nivelten liikerajoitukset, tuntopuutokset, lihasheikkous tai liikkeen hahmottamisen vaikeus, joihin fysioterapian keinoin pyritään vastaamaan. Fysioterapeuttisen harjoittelun lisäksi voimme tarjota neurologisille asiakkaillemme allasterapiaa uimahallissa sekä ohjauskäyntejä asiakkaan arkiympäristössä kotona, koulussa tai työpaikalla.

Fysioterapeutti osallistuu myös mahdollisten apuvälineiden tarpeen arviointiin, hankintaan ja niiden käytön harjoitteluun. Neurologisilla asiakkailla voi olla myös tavallisia tuki- ja liikuntaelinoireita, joita ammattitaitoiset fysioterapeuttimme voivat hoitaa. Aikuisten neurologista fysioterapiaa toteuttaa fysioterapeutti Marko Asikainen.

YHTEYDENOTTO

040 3100 540
ma-to 8-18, perjantaisin 8-15.30
info@haminanfysioterapia.net