KOTIKÄYNNIT

IKÄÄNTYNEIDEN FYSIOTERAPIA JA KOTIKÄYNNIT

Saatat olla huolissasi, kuinka vanhempasi, isovanhempasi tai itse tulet selviämään kotona asumisesta ja liikkumisesta lähiympäristössäsi. Mahdolliset muistisairaudet tuovat omat haasteensa ikääntyneen elämään. Alkava muistisairaus lisää yksilöllisen kuntoutuksen tarvetta, mutta myös vaikeasti dementoituneet hyötyvät merkittävästi kuntoutuksesta. Henkilökohtainen fysioterapia on hyvä aloittaa mahdollisimman varhain, sillä muistisairauden edetessä liikunta- ja toimintakyky heikkenee merkittävästi. Fysioterapian avulla voidaan hidastaa ikääntymisen aiheuttamaa toimintakyvyn heikkenemistä, kehittää lihasvoimaa, ylläpitää tasapinoa ja lievittää mahdollisia kipuja.

Toimintakyvyn, omatoimisuuden sekä elämänlaadun parantuminen ovat fysioterapiassa tavoitteena virkistymisen lisäksi. Teemme kotikäyntejä ikääntyneen kotona tai palvelutalossa. Fysioterapeutti tuo mukanaan tarvittavat välineet. Hoitoon kannattaa hakeutua ennen kuin toimintakyky laskee ja lihasvoimat heikkenevät. Fysioterapiasta on hyötyä erityisesti silloin, kun ikääntyneen toimintakyky ja arjessa selviäminen ovat heikentyneet.

Syitä heikentymiselle voivat olla muun muassa:

  • Leikkaukset
  • Kaatumiset ja luunmurtumat
  • Aivoverenkierron häiriöt
  • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
  • Muistitoimintojen häiriöt
  • Neurologiset sairaudet

Geriatrinen fysioterapia pohjautuu näyttöön sekä tutkittuun tietoon. Tarjoamme ikääntyneille, muistisairaille sekä veteraaneille kuntouttavaa fysioterapiaa ja toimintakykyä tukevia fysioterapiaharjoitteita arjen tueksi. Fysioterapian voit aloittaa ilman lääkärin lähetettä. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun fysioterapia on säännöllistä ja tavoitteellista.