KOTIKÄYNNIT

IKÄÄNTYNEIDEN FYSIOTERAPIA JA KOTIKÄYNNIT

Vuoden 2024 alusta fysioterapiakotikäynnit voi vähentää kotitalousvähennyksenä. Tämä ei tarkoita pelkästään ikääntyneitä, vaan kaikkia verovelvollisia kansalaisia. 

 

 • Kotitalousvähennyksenä voidaan vähentää 60% kotona tehdyn työn osuudesta. Matkakorvaus ja kotona tehty työ erotetaan laskulla.
 • Korotettu enimmäiskorvaus on 3500 € vuodessa. Korotus on määräaikainen. Verovuodesta 2025 alkaen korvausrajat ovat vastaavasti 40 % ja 2250 €.
 • Vähennys koskee kotona tai vapaa-ajan asunnossa annettavaa fysioterapiaa. Terapian kohteena tulee tällöin olla verovelvollinen itse tai tämän kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.
 • Vähennyksen saa myös silloin, jos fysioterapialla hoidettavana on verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhemmat, 
 • Täysi-ikäinen lapsi voi siis ostaa kotitalousvähennettävää fysioterapiaa esimerkiksi vanhemmilleen, jos terapia annetaan vanhempien kotona.

Saatat olla huolissasi, kuinka vanhempasi, isovanhempasi tai itse tulet selviämään kotona asumisesta ja liikkumisesta lähiympäristössäsi. Mahdolliset muistisairaudet tuovat omat haasteensa ikääntyneen elämään. Alkava muistisairaus lisää yksilöllisen kuntoutuksen tarvetta, mutta myös vaikeasti dementoituneet hyötyvät merkittävästi kuntoutuksesta. Henkilökohtainen fysioterapia on hyvä aloittaa mahdollisimman varhain, sillä muistisairauden edetessä liikunta- ja toimintakyky heikkenee merkittävästi. Fysioterapian avulla voidaan hidastaa ikääntymisen aiheuttamaa toimintakyvyn heikkenemistä, kehittää lihasvoimaa, ylläpitää tasapainoa ja lievittää mahdollisia kipuja.

Toimintakyvyn, omatoimisuuden sekä elämänlaadun parantuminen ovat fysioterapiassa tavoitteena virkistymisen lisäksi. Teemme kotikäyntejä ikääntyneen kotona tai palvelutalossa. Fysioterapeutti tuo mukanaan tarvittavat välineet. Hoitoon kannattaa hakeutua ennen kuin toimintakyky laskee ja lihasvoimat heikkenevät. Fysioterapiasta on hyötyä erityisesti silloin, kun ikääntyneen toimintakyky ja arjessa selviäminen ovat heikentyneet.

Syitä heikentymiselle voivat olla muun muassa

 • Leikkaukset
 • Kaatumiset ja luunmurtumat
 • Aivoverenkierron häiriöt
 • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • Muistitoimintojen häiriöt
 • Neurologiset sairaudet

Tarjoamme ikääntyneille, muistisairaille sekä veteraaneille kuntouttavaa fysioterapiaa ja toimintakyvyn ja arjen tueksi. Fysioterapiaan ei tarvita lääkärin lähetettä. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun fysioterapia on säännöllistä ja tavoitteellista.