KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja Haminassa. Tarjoamme fysioterapiaa toimitiloissamme, kotikäynteinä Haminan alueella sekä allasterapiaa Linnoituksen uimahallissa. Kaikki terapeuttimme ovat mukana toteuttamassa Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Fysioterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan liikkumis- sekä työ- ja toimintakykyä ja turvata kehitysmahdollisuudet niin, että kuntoutuja kykenee toimimaan elinympäristössään ja selviytymään jokapäiväisen elämänsä vaatimuksista optimaalisen liikkumis- ja toimintakyvyn mukaisesti.

Fysioterapian yksilölliset tavoitteet määritellään kuntoutujan iän ja voimavarojen sekä ongelmien laadun ja vaikeuden perusteella yhteistyössä kuntoutujan kanssa ja mahdollisuuksien mukaan hänen omaistensa/läheistensä kanssa sekä yhteistyöterapeuttien/hoidosta vastaavan tahon kanssa, kuntoutujan niin halutessaan.

Fysioterapiaa toteutetaan hoidosta vastaavan tahon laatiman kuntoutussuunnitelman ja Kelan kuntoutuspäätösten mukaisesti. Kotikäyntejä järjestetään tarvittaessa, jos niistä on maininta kuntoutuspäätöksessä. Käytössämme ovat Kelan hyväksymät liikkumis- ja toimintakykyä mittaavat testit ja mittarit. Säännöllisellä lisäkoulutuksella turvaamme ja kehitämme henkilöstön ammattitaitoa. Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta toteutetaan Kelan terapian palvelukuvauksen mukaisesti. Palvelukuvaukseen voit tutustua täältä.

Näin haet kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Lue tästä.