KELAn vaativa lääkinnällinen kuntoutus
Huomio: Putosimme pois Kelan palveluntuottajalistoilta Kelan kilpailutuksessa 2018. Jos julkisesta keskustelusta huolimatta mitään muutosta tuohon kilpailutukseen ei tule, niin se tarkoittaa sitä, että Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaillamme vaihtuu palveluntuottaja vuoden 2019 alusta. Kela on kertonut lähettävänsä päätöksestä tiedon kuntoutujille. Olemme tästä erittäin pahoillamme, mutta emme voi sille mitään!!

Fysioterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan liikkumis- sekä työ- ja toimintakykyä ja turvata kehitysmahdollisuudet niin, että kuntoutuja kykenee toimimaan elinympäristössään ja selviytymään jokapäiväisen elämänsä vaatimuksista optimaalisen liikkumis- ja toimintakyvyn mukaisesti.

Fysioterapian yksilölliset tavoitteet määritellään kuntoutujan iän ja voimavarojen sekä ongelmien laadun ja vaikeuden perusteella yhteistyössä kuntoutujan kanssa ja mahdollisuuksien mukaan hänen omaistensa/läheistensä kanssa sekä yhteistyöterapeuttien/hoidosta vastaavan tahon kanssa, kuntoutujan niin halutessaan.

Fysioterapiaa toteutetaan hoidosta vastaavan tahon laatiman kuntoutussuunnitelman ja Kelan kuntoutuspäätösten mukaisesti. Kotikäyntejä järjestetään tarvittaessa, jos niistä on maininta kuntoutuspäätöksessä. Käytössämme ovat Kelan hyväksymät liikkumis- ja toimintakykyä mittaavat testit ja mittarit. Säännöllisellä lisäkoulutuksella turvaamme ja kehitämme henkilöstön ammattitaitoa. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteutus perustuu Kelan avoterapiastandardiin, joka on luettavissa Kelan nettisivuilta sekä hoitolaitoksessamme.

Varaa aika

040 3100 540
ma-to 8-18, perjantaisin 8-15.30
info@haminanfysioterapia.net